Visionary Structures

The exhibition offers an insight into Latvia’s avant-garde art in the 20th and 21st centuries – showcasing works by seven Latvian artists (Karl Iognason, Gustav Klutsis, Valdis Celms, Jānis Krievs, Artūrs Riņķis, Gints Gabrāns and Voldemārs Johansons), who represent different generations, each of whom is a trendsetting artistic innovator of his era. Through their works, these artists provide a view into the most experimental and utopian artistic values of their day, as well as into their historical transformations.

Izstādē satiekas septiņi Latvijas mākslinieki – Kārlis Johansons, Gustavs Klucis, Valdis Celms, Jānis Krievs, Artūrs Riņķis, Gints Gabrāns un Voldemārs Johansons –, kas pārstāv dažādas paaudzes un katrs ir spilgts sava laika mākslas novators. Caur dialogu starp dažādiem laika periodiem izstāde atsedz paralēles un savstarpējās sakarības mākslas darbos, kas katrs pieder citam laikmetam un citai ideoloģiskajai ērai.

gaiss-arhitekti-vizionaras-strukturas-02b-bozar-photo-andri-haflidason
V. Celms Tornis (1)

The central idea for the exhibition architecture was to provide a spatial envelope for each of the artworks - a dark background which creates an illusion of infinite depth. A microcosm for the artists' structures to spread within.
Image - V.Celms. Tower.

Izstādes arhitektūras pamatā bija ideja katram darbam tika piešķirt telpisku ietvaru - melnu fonu, kas rada ilūziju par bezgalīgu dziļumu. Mikrokosmoss, kurā attīstīties mākslinieku radītajām struktūrām.
Attēlā - V.Celms. Tornis.

Exhibition at the National Library of Latvia, Riga, 2014. Photography: Ansis Starks

Ekspozīcija Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Rīgā, 2014. Foto: Ansis Starks

Exhibition at BOZAR Centre for fine arts, Brussels, 2015. Photography: Andri Haflidason

Ekspozīcija mākslas centrā BOZAR, Briselē, 2015. Foto: Andri Haflidason

gaiss-arhitekti-vizionaras-strukturas-01-bozar-photo-andri-haflidason


Location: LNB, Riga / BOZAR Centre for fine arts, Brussels
Curator: Latvian Centre for Contemporary Art
Architecture: GAISS (Kārlis Melzobs, Arnita Melzoba)
Graphic design: RIJADA
Timeline: 2014 - 2015
Photography: Ansis Starks, Andri Haflidason
Awards: Annual Design Award by the Latvian Association of Designers in category "Environmental design"