Putnu ieleja
Viena no padomju perioda lielmēroga dzīvojamo rajonu apbūves pamatproblēmām ir standartizācija - unikāla rakstura trūkums, kas neveido vietas identitāti. Vietas identitāte ir būtiska iedzīvotāju uztverei par savu dzīves telpu - tā nosaka vai iedzīvotājs jūtas tai piederīgs, kā attiecas par apkārt esošo vidi. Savā projektā piedāvājam Liepājas kvartāla atpazīstamību veidot balstoties uz kvartāla tuvumā esošo ielu nosaukumiem - putnu sugām.

Image not found
Image not found

Apkārt esošo ielu nosaukumi piešķir raksturu kvartālam. Iekšpagalmu plānots sadalīt zonās ar savām vietzīmēm: Stārķu laukums, Zvirbuļu laukums, Cīruļu laukums, Žagatu laukums. Lielformāta putnu silueti kalpo kā orientieri plašajā iekšpagalmā.

Apkārt esošo ielu nosaukumi piešķir raksturu kvartālam. Iekšpagalmu plānots sadalīt zonās ar savām vietzīmēm: Stārķu laukums, Zvirbuļu laukums, Cīruļu laukums, Žagatu laukums. Lielformāta putnu silueti kalpo kā orientieri plašajā iekšpagalmā.

Image not found

Jaunā labiekārtojuma pamatformu veido dažādu izmēru apļi, kurus iekļauj līklīniju formas celiņu iesegums. Liektās formas ir jauns elements ortogonālajā dzīvojamā rajona konfigurācijā. Līklīniju ģeometrija rada sajūtu par fundamentālām pozitīvām izmaiņām iekškvartāla vidē un dod atslodzi no dominējošās formu valodas. Izveidota ainaviska labiekārtojuma struktūra ar pauguriem un apstādījumiem. Svarīgi pagalmu vizuāli sadalīt garenvirzienā, lai nojauktu koridora sajūtu- tas tiek darīts ar liektajiem celiņiem, reljefu un apstādījumiem. Kā vertikāls akcents paredzēts skatu tornis, kas dod iespēju apskatīt pagalmu no augšas un novērtēt tā mērogu.

Pagalma telpiskā konfigurācija - gareniskā forma bez noslēgtiem galiem rada sajūtu kā atrodoties koridorī. Telpai ir dinamisks raksturs kas aicina uz kustību, nav vietas kur gribētos uzkavēties. Izveidojot apļu formas laukumus tiek izjaukta pagalma linearitāte. Aplis kā noslēgta forma telpiski veido skvēriem līdzīgus laukumus un rada noslēgtas, pašpietiekamas telpiskas vienības sajūtu. Apļu izmēri pielāgoti nepieciešamajām funkcijām, labiekārtojuma elementiem, un sadala plašo pagalmu cilvēka mērogam atbilstošos, komfortablos laukumos.

Image not found
Image not found

Vieta: Liepāja, Latvija
Pasūtītājs: Liepājas pilsētas pašvaldība
Arhitektūra: GAISS (Arnita Melzoba, Kārlis Melzobs)
Laiks: 2014
Apbalvojumi: 1. vieta atklātā metu konkursā