Mežaparka sākumskola

GAISS-arhitekti-Mezaparka-sakumskola-02

Jaunā sākumskolas ēka ar savu fizisko klātbūtni un sociālo lomu radīs pārmaiņas apkaimē. Šāda mēroga sabiedriskas celtnes Mežaparkā iepriekš nav bijis. Jaunajai ēkai jāiemieso ideja par to, kā Mežaparka apbūvi turpināt šodien, radot mūsdienīgu telpu, kas vairo esošās un atklāj jaunas vides kvalitātes.

Plan-1918

Sākumskolas būvniecībai paredzētais zemesgabals atrodas Mežaparka senākās - laika posmā no 1902.-1905. gadam apbūvētās teritorijas tiešā tuvumā. Šo teritoriju var uztvert kā Mežaparka sākumpunktu gan ģeogrāfiski, gan vēsturiski.
(Attēlā: Mežaparka un tā apkārtnes plāna fragments, 1918.)

Tiešā tuvumā esošās 20. gs. sākuma savrupmājas būvētas periodā, kurā dominēja jūgendstila iezīmes - vasarnīcas tipa ēkas ar vizuāli "vieglām" fasādēm un tradicionāli uzsvērtiem jumtiem, jumta apjomā iebūvētām telpām un dažādām jumta izbūvēm.
(Attēlā: divdzīvokļu ēkas Hamburgas ielā 5 projekta fasādes. 1905. E. Kupfers)

Fasade
GAISS-arhitekti-Mezaparka-sakumskola-01
GAISS-arhitekti-Mezaparka-sakumskola-05

Visas klašu telpas izvietotas ēkas dienvidu fasādē tādējādi nodrošinot maksimālu saules gaismas klātbūtni vienlīdzīgi katram skolēnam. Stiklojumiem veidotas pārkares, kas nodrošina pret pārkaršanu vasarā. Dienvidu fasāde atveras pret plašu, saulainu dārzu, kurā paredzēta vieta gan sportam, gan atpūtai.

Visas klašu telpas izvietotas ēkas dienvidu fasādē tādējādi nodrošinot maksimālu saules gaismas klātbūtni vienlīdzīgi katram skolēnam. Stiklojumiem veidotas pārkares, kas nodrošina pret pārkaršanu vasarā. Dienvidu fasāde atveras pret plašu, saulainu dārzu, kurā paredzēta vieta gan sportam, gan atpūtai.

Visas klašu telpas izvietotas ēkas dienvidu fasādē tādējādi nodrošinot maksimālu saules gaismas klātbūtni vienlīdzīgi katram skolēnam. Stiklojumiem veidotas pārkares, kas nodrošina pret pārkaršanu vasarā. Dienvidu fasāde atveras pret plašu, saulainu dārzu, kurā paredzēta vieta gan sportam, gan atpūtai.

Visas klašu telpas izvietotas ēkas dienvidu fasādē tādējādi nodrošinot maksimālu saules gaismas klātbūtni vienlīdzīgi katram skolēnam. Stiklojumiem veidotas pārkares, kas nodrošina pret pārkaršanu vasarā. Dienvidu fasāde atveras pret plašu, saulainu dārzu, kurā paredzēta vieta gan sportam, gan atpūtai.

GAISS-arhitekti-Mezaparka-sakumskola-04
GAISS-arhitekti-Mezaparka-sakumskola-06

Izmantojot apkārtējai apbūvei raksturīgos izteiksmīgos jumtus un apjomu konfigurācijas, jaunajai ēkai radīts mūsdienīgs taču tradīciju pēctecībā balstīts tēls. Telpu grupas izkārtotas atsevišķos apjomos – konstruktīvās vienībās, kas ļauj lielo būvi iekļaut savrupmāju kontekstā.

GAISS-arhitekti-Mezaparka-sakumskola-03

Vieta: Rīga, Latvija
Pasūtītājs: Rīgas domes Īpašuma departaments
Arhitektūra: GAISS
Komanda: Kārlis Melzobs, Arnita Melzoba, Agnese Mālniece
Partneri: CMB
Zemesgabala platība: 24145 m²
Telpu platība: 5600 m²
Laiks: 2018
Apbalvojumi: Atzinība atklātā metu konkursā